Ordensregler


Skolen har følgende overordnede ordensregel:

Det forventes, at enhver elev opfører sig ordentligt og viser hensyn til andre.

Eleverne skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.


1. Det forventes, at enhver elev behandler skolens bøger og inventar med respekt og ansvar. Eleverne er erstatningsansvarlige for bortkomne, ødelagte og misligholdte bøger og genstande.


2. Der må ikke ryges indenfor på skolen. Rygning må heller ikke ske umiddelbart foran skolens indgangspartier. Cigaretskod og andet affald skal efterlades i de dertil opstillede beholdere.


3. Efter hver undervisningslektion skal klasseværelserne efterlades opryddede, hvilket bl.a. betyder, at der ikke må ligge affald på gulve og borde. Efter sidste time i et klasselokale, skal vinduer lukkes og stole sættes op.


4. Der må ikke medbringes øl eller spiritus på skolen, og man må ikke være beruset i skoletiden. Der gælder særlige regler ved skolefester.


5. Elever, som medbringer eller er påvirket af hash eller andre euforiserende stoffer, bortvises straks fra skolen.


6. Skolens ordensregler gælder også i forbindelse med studierejser og ekskursioner og i andre situationer uden for skolens område, hvor eleverne kan blive identificeret med skolen. På rejser skal eleverne desuden overholde de rejseregler, som er opstillet af den ansvarlige lærer inden afrejsen.


7. Der gælder særlige regler for brug af skolens edb-faciliteter og tekniske udstyr.


8. Udvidede regler for kostelever fremgår af kostafdelingens ABC.


9. Overtrædelse af ordensreglerne kan i alvorligere tilfælde eller ved gentagelse medføre udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, udelukkelse fra undervisningen i et antal dage eller bortvisning fra skolen.


10. Ovenstående sanktioner gælder også, hvis en adfærd i elevernes fritid uden for skolen skønnes at kunne have eller vil have betydning for forhold på skolen.


11. Skolens iværksættelse af sanktioner kan påklages til Undervisningsministeriet, inden 2 uger fra afgørelsen er meddelt. Klagevejledning udleveres i så fald af skolen. Klager har normalt ikke opsættende virkning.


12. Ordensreglerne håndhæves af skolens ledelse efter en konkret vurdering og i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser".

Kontakt

Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk
CVR: 2996 8381  Bankkonto: 0519 0000226075 EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider: man- tor kl. 8-15 fre kl. 8-14

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.