Profil og Undervisning

 

Faglige aktiviteter
Høng Gymnsium og HF udbyder 8 studieretninger i skoleåret 2018-19. Derudover udbydes alm. 2-årigt hf med 4 fagpakker tilknyttet.
Udbudte studieretninger i skoleåret 2018-19 kan ses her.

Tilbudte valgfag (hf)
Kan ses under de respektive fagpakker som findes her

Oprettede valgfag (hf) - august 2017
C-niveau: Psykologi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik C
B-niveau: Matematik B, biologi B, idræt B, kemi B, samfundsfag B, mediefag B, Musik B, Tysk B
A-niveau: Engelsk A

Tilbudte studieretninger og valgfag (stx) - august 2018

Naturvidenskabelige 

 - Matematik A - Fysik B - Kemi B

 - Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Samfundsvidenskabelig

 - Samfundsfag A - Matematik A

 - Samfundsfag A - Engelsk A

Sproglig 

 - Engelsk A - Fransk begyndersprog A - Fortsættersprog Tysk B 

 - Engelsk A - Spansk begyndersprog A - Fortsættersprog Tysk B 

Kunstnerisk 

 - Musik A - Engelsk A

 - Musik A - Matematik A 

 

Mulige valgfag ses under de enkelte studieretninger


Oprettede studieretninger og valgfag (stx) - januar 2016
 - Matematik A, Kemi B, Fysik B
 - Musik A, Fysik b, Psykologi C
 - Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi C
 - Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B

 

Oprettede studieretninger og valgfag (stx) - oktober 2017

 - Musik A - Engelsk A

 - Samfundsfag A - Engelsk A

- Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

 

Tilbudte kunstneriske fag (stx)
I skoleåret 2018-19 tilbydes nye elever på stx musik, billedkunst og mediefag.

Tilbudte 2. fremmesprog (stx)
I skoleåret 2018-19 tilbydes nye elever på stx tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog og spansk begyndersprog.

Undervisningsformer
Den daglige undervisning er normalt opdelt i et traditionelt skema med lektioner à 45 minutter. Oftest vil man komme ud for dobbeltlektioner. Undervisningen starter normalt kl. 8.15 og sidste lektion slutter normalt 14.45 - enkelte hold slutter først kl. 15.30. Man kan således forvente at al undervisning ligger i dette tidsrum.

 

Ved forskellige lejligheder er undervisningen organiseret anderledes:
• Introforløb - gennemføres for alle nye elever. Indeholder bl.a. studieteknik, grammatikforløb og hyttetur.
• Fællestimer - ca. hver anden måned arrangerer et udvalg fællestimer for alle gymnasie- og hf-elever. Det kan f.eks. være foredrag, koncerter, stand-up osv.
• Idrætsdage - i forbindelse med skoleårets start afsættes en fredag til alternativ idrætsdag, hvor alle elever og lærere deltager. Her tilbydes mange forskellige aktiviteter, f.eks. drageflyvning, massage, bridge, australsk fodbold og stomp. I februar måned afholdes den årlige Volleydag, hvor der også deltager elever fra Efterskolen ved Høng Gymnasium og Høng Privatskole.
• AT-forløb - gennemføres i alle stx-klasser. 10% af undervisningen skal dækkes af AT (almen studieforberedelse).
• Ekskursioner - i løbet af året arrangerer de enkelte lærere fagrelevante ekskursioner, f.eks. til Nationalmuseet, til det lokale rensningsanlæg eller til Trelleborg.
• Studieture- i 1.hf og i 2.g tilbydes alle klasser en studietur. Det er klassens lærere, der sammensætter programmet for turene. Indholdet i en studietur skal være relevant for mindst ét af klassens fag.

Evaluering af undervisningen og skolen
Skolens lærere er forpligtiget til løbende at evaluere undervisningen. Det sker i forbindelse med at der gives standpunktskarakterer i november og i marts

Den seneste elevtrivselsundersøgelse (ETU) er lavet i 2016 og kan ses her.
Skolen er i gang med at udarbejde en handlingsplan til elevtrivselsundersøgelsen.

Eksamenskarakterer for elever på Høng Gymnasium og hf-kursus
Års- og eksamenskarakterer kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Fordelt på på fag og evalueringsform
Fordelt på gymnasieal uddannelse, fag og evalueringsform

Gennemførelse af videregående uddannelse
Statistiske oplysninger vedrørende gennemførelsesfrekvenser mv. for elever, der har gået på Høng Gymnasium og HF-kursus kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført hf på til-uddannelse
Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

Rektors resultatlønskontrakt

Resultatlønskontrakt 2018 kan ses her.

Resultatlønskontrakt 2017 kan ses her. 

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt 2017 kan ses her.

 

 

Skolenes kvalitetsplan

Skolens kvalitets- og evalueringsplan for 2016-2018 kan ses her. 

Skolens kvalitetsplan for 2014 kan ses her.

Skolens kvalitetplan gældende fra august 2010 kan findes her.
Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 kan ses her.
Opfølgningsplan til kvalitetsplan 2010 kan ses her.

 

Fastholdelsesstrategi

Rammeplan for fastholdelse af elever kan læses her. 


Kultur og traditioner
Institutionen er udsprunget af den danske folkehøjskole og drives som kostskole. Det livssyn og fællesskab, som har sin rod i folkehøjskolen, bør præge grundtonen i skolens arbejde.

I det daglige mærker man det nok mest i vores omgangstone med hinanden og i det bagvedliggende menneskesyn. Det er vigtigt for os, at vi viser hensyn til hinanden, og at vi er omsorgsfulde og tolerante over for hinanden.

Skolens motto er "Plads til det enkelte". Med det mener vi, at der skal være plads til os alle, og at vi skal vise hensyn til hinanden og respektere hinandens ret til at være forskellige.

I øvrigt betyder det, at skolen ikke er større, end den er, at vi kender hinanden, og at hverdagen på skolen er meget hyggelig. Således holder vi f.eks. morgensamling fire gange om ugen, hvor vi synger en sang, får meddelelser og evt. bliver underholdt.

Hvert år arrangerer skolen i samarbejde med de politiske partier og lister i Høng grundlovsmøde i haven til rektorboligen. I 2005 var MF Ole Sohn årets grundlovstaler. I 2013 var årets grundlovstaler Manu Sarén, og i 2014 var det Eva Schmidt.
Læs mere om skolens historie her.

Aktiviteter uden for undervisningen
På Høng Gymnasium er der normalt følgende frivillige aktiviteter:
• Idræt
• Musik
• Billedkunst
• Lektiecafé (4 gange ugentligt). Lærere med forskellige fagkombinationer står til rådighed med hjælp.
• Kostskolefodbold med kampe mod andre kostgymnasier.

Derudover er der i løbet af året ca. 8 skolefester, en række elevarrangerede caféaftener og Operation Dagsværks-dag. Specielt kan kan nævnes:
• Julefesten, hvor man har mulighed for at klæde sig pænt på, spise julefrokost med sin klasse og dens lærere og afslutningsvis vise sine evner i den svære kunst at danse Le Lanciers.
• Glædesfesten, som holdes efter vel overstået eksamen. Her tager afgangseleverne afsked med skolens og dens lærere med en god middag. Efterfølgende er der fest for alle skolens elever.

 

Deltagerbetaling

• Studietur. Som elev på Høng Gymnasium og HF er der nogle udgifter, som man selv skal betale. Alle elever tilbydes en studietur, hvor man typisk betaler ca. 3.000 kr. Den enkelte klasse kan efter aftale mellem skole og forældre ændre dette beløb. 

• Ekskursioner. Aktiviteten skal eleven selv betale for, men halvdelen af rejseudgifterne betaler skolen. 

• Lommeregner. På nogle matematik-niveauer er der brug for en lommeregner. Men køb ikke en før du har talt med din matematiklærer. 

• Kostophold. Som kostskoleelev betaler man en afgift, der pr. 1. august 2018 er 3500 kr. om måneden. 

• Alle undervisningsmidler er gratis. 

Kontakt

Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk
CVR: 2996 8381  Bankkonto: 0519 0000226075 EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider: man- tor kl. 8-15 fre kl. 8-14

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.