Årets projekter

ADRA-Malawi
I efteråret 2018 rejser rektor Mads Skrubbeltrang og fire elever fra STX og EUX til Malawi med nødhjælps- og udviklingsorganisationen, ADRA.
Naturvidenskabsfestival
Vi holder, med tilskud fra Carlsbergfonden, en naturvidenskabsfestival i efteråret 2018. Det er underviseren, Martin, der står for denne aktivitet.
Innovationsprofilen

På Høng Gymnasium og Hf vil vi gerne træne eleverne i at tænke selvstændigt og igennem elevprodukter vise, at de er handledygtige. Vi har i en tid haft innovation og kreativitet som indsatsområde, da disse to kompetencer er vigtige for unge nu og bliver det i fremtiden. Vi skal skabe en ungdomsuddannelse, hvor der er plads til at tænke vildt, hvor det er ok at lave fejl – så længe man altid grundigt evaluerer elevarbejdet, og herved muliggør individets faglige progression.

Derfor arbejder vi på at skabe et miljø, hvor elevernes ideer er tydelige i hverdagen, et miljø hvor der bliver debatteret ud fra et elevperspektiv, et miljø der rækker ud til omverdenen – lokalt og globalt. Det er vores mission at skrue op for elevinddragelsen, så eleverne føler, at de bliver hørt og taget alvorligt.

Læsebåndet
Der er rigtig mange lektier i gymnasiet, både skriftlige og mundtlige. Et af vores fokusområder i skoleåret 2018/19 er at hjælpe vores elever med at udvide deres ordforråd og træne deres læsefærdigheder. Det vil smitte af på elevernes tidsforbrug i lektielæsningen og deres skriftlige karakterer til eksamen. Alle elever, der er på ny reform dvs. startet august 2017 eller senere, skal deltage i læsebåndet, som skemalægges ca. to gange om ugen.
Skrivekonkurrence

I skoleåret 2017/18 havde vi stor succes med at udbyde en skrivekonkurrence blandt eleverne. De fire kategorier var 100 ord i et digt eller en novelle på enten dansk eller engelsk. Vi havde to forfattere som gæstedommere: Ditte Wiese og Catarina Lærkeholm Madsen. Skrivekonkurrencen udbydes igen i år.

Studieturen, STX og HF
Traditionen tro rejser 2.g og 1.HF på studietur i uge 10. Destinationen bliver besluttet med indflydelse af eleverne. Studieturen har forskelligt fagligt indhold fx sprogligt, historisk og samfundsfagligt.
Franskopholdet
Dansk-fransk Udvekslingsprogram, der er sponsoreret med midler fra undervisningsministeriets pulje i samarbejde med Institut Français, betyder, at elever, der er tilknyttet et af skolens franskhold, kan søge om at komme med på et ophold i ti dage i Frankrig. Turens fokus vil være på kulturel udveksling mellem Danmark og Frankrig. Der er også mulighed for at dygtiggøre sig inden for fransk kultur og sprog, og den finder sted i foråret 2019.
Sprogturene
De tre fremmedsprog; tysk, fransk og spansk, tager på en mindre tur til hhv. Tyskland, Frankrig og Spanien med 3.g om efteråret. Holdene er afsted i fire dage, for at få den helt rigtige oplevelse af sprog og kultur. Det er underviserne i fagene, der står for og deltager på turen.
Eksamensangst
Tanne er psykolog og tilknyttet Høng Gymnasium og HF. Hun kan tilbyde samtaler og terapi, hvis det eleverne bokser med, går ud over deres mulighed for at gennemføre uddannelsen ved Høng Gymnasium.

Kontakt

Høng Gymnasium og HF
Hovedgaden 2
4270 Høng

Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

Sitemap

Cookiepolitik

Info

CVR: 2996 8381
Bankkonto: 0519 0000226075
EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider:

Mandag - Torsdag
08:00 - 15:00
Fredag
08:00 - 14:00
×
Ring os op
Find vej
Menu