Rektor til Høng Gymnasium og HF - Høng, Kalundborg

Kunne du tænke dig at være leder af en skole, der arbejder målrettet på at udvikle den enkeltes evner og potentiale? Kan du værne om skolemiljø og trivsel hos såvel elever som ansatte?

Høng Gymnasium og HF søger en tillidsskabende, inspirerende og synlig rektor, som er ”tæt på” og som vil stå i spidsen for et ambitiøst gymnasium med engagerede medarbejdere og ledere, der alle arbejder for at opfylde skolens værdigrundlag.

Værdigrundlaget lyder: "Institutionen er udsprunget af den danske folkehøjskole og drives som en kostskole. Det livssyn og fællesskab, som har sin rod i folkehøjskolen bør præge grundtonen i skolens arbejde".

Høng Gymnasium & HF er med sine godt 100 år et af landets mindste gymnasier. Skolens størrelse gør, at alle kender alle, og det giver tryghed i hverdagen. Her er elever fra nærområdet såvel som elever fra hele Danmark. Skolen er karakteriseret ved stor rummelighed, og vi lægger vægt på fællesskab og gensidig respekt. Vi ser forskellighed som en styrke.

På skolen, der også er et hjem for kosteleverne, bliver alle en del af fællesskabet. Rammerne skaber et stærkt engagement med høj faglighed og stolthed over at kunne udvikle elever med gode resultater. Det er de perfekte rammer til at udfolde kreativitet og fordybelse. Her kender vi hinanden.

Vores motto er "Plads til den enkelte". Dette motto kender alle vores elever, og de fremhæver det ofte som det særlige ved skolen og som en væsentlig grund til, at de valgte at gå her. Vi søger en rektor, der kan bære det videre.

Skolen har ca. 200 elever fordelt på STX og HF. Gennem de senere år har vi arbejdet målrettet på at skabe en kreativ og innovativ faglig profil. Der er igangsat en række initiativer til at understøtte denne udvikling, og der er et stort fagligt og pædagogisk engagement blandt lærere og ledelse.

Kostafdelingen har 80 pladser. Aktive kostlærere medvirker til et godt lærings- og fritidsmiljø på skolen med en række aktiviteter udenfor undervisningen. Der er altid lys i vinduerne!

Høng Gymnasium og HF samarbejder med en række andre uddannelsesinstitutioner i området. Den største samarbejdspartner er Landbrugsskolen Sjælland i Høng, hvor der i øjeblikket tilgår skolen yderligere ca. 100 elever på EUX-uddannelse. Der samarbejdes med Høng Skole om forsøg med talentforløb. Desuden undervises Frejaskolens 8. og 9. klasser i naturfag.

Høng Gymnasium og HF spiller en væsentlig rolle for det lokale foreningsarbejde. Her er åbne døre til møder og aktiviteter.

Rektors ansvar og profil

Vi søger en rektor, som i hverdagen forstår at skabe stabile rammer, som elever og lærere kan udfolde og udvikle sig inden for. Rektor har empati og skal kunne lytte til og inddrage alle medarbejdergrupper.

Med ansvaret for skolens strategiske udvikling, den pædagogiske, faglige og økonomiske drift, forventes det, at rektor har ledererfaring fra uddannelsessektoren og har betydelig økonomisk indsigt samt stor uddannelsespolitisk forståelse.

Rektor

  • har en tillidsbaseret samarbejdskultur på skolen som er med til at skabe tryghed og retning for og sammen med personalet. Der er 31 lærere tilknyttet gymnasiet, og i alt er der ansat 41 medarbejdere.
  • skal kunne arbejde for at styrke skolens værdier og identitet som et lille gymnasium med stor rummelighed og høj faglighed.
  • har en vigtig opgave med at skabe synlighed om skolen og sikre et endnu bredere kendskab til skolen, samt værne om skolens omdømme lokalt og øge rekruttering af elever.
  • skal bevare og udvikle samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere.
  • skal have undervisningskompetence i et eller flere gymnasierelevante fag. 

Ansøgning og tidsplan

Yderligere oplysninger om stillingen og skolen kan fås hos formand for bestyrelsen, Lone Varming på tlf. 23 93 87 08

Ansøgningsfrist er mandag den 10. februar 2020 kl. 10.00

Samtaler forventes afholdt den 17. februar og den 21. februar.

Det forventes, at stillingen tiltrædes 1. april 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen med bilag sendes til: Lone Varming, lonevarming@hotmail.com

 

 

 

Kontakt

Høng Gymnasium og HF
Hovedgaden 2
4270 Høng

Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

Sitemap

Cookiepolitik

Info

CVR: 2996 8381
Bankkonto: 0519 0000226075
EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider:

Mandag - Torsdag

07:30 - 14:00

Fredag

07:30 - 12:00

×
Ring os op
Find vej
Menu