Plads til den enkelte

Om Skolen

På Høng Gymnasium og HF er vi kendt for at have plads til og fokus på den enkelte elev. Derfor vil du opleve, at du kender alle på gymnasiet, når der er gået et par måneder. Vi synes, det er en kvalitet, at vi kan være forskellige og alligevel respektere hinanden.

Høng Gymnasium og HF er et af landets mindste gymnasier. Det, mener vi, er en styrke. Der er rig mulighed for, at den enkelte kan være med til at præge hverdagen i en række udvalg på skolen.

Det nære skolemiljø

På Høng Gymnasium & HF lægger vi vægt på fællesskabet, og det påvirker vores måde at omgås hinanden på i hverdagen. Vi synes, det er vigtigt at have tid til at være sammen og at lære at forstå hinanden. Det er vigtigt for os, at der er fokus på, at det sociale og menneskelige udvikles sideløbende med det faglige. En almendannende uddannelse er grobunden for livet i et moderne samfund og den videre færd i uddannelsessystemet.

Kostskole

Mange af skolens elever bor på kostafdelingen. Derfor opstår der mange tætte venskaber på tværs af klasser og skoleformer. Dageleverne er velkomne til at besøge kostafdelingen. Det giver liv på skolen også efter almindelig undervisningstid.

Fagligt fokus

På gymnasiet har vi særligt fokus på kreativitet og formidling. Disse to kompetencer, mener vi, er meget vigtige at træne og udforske for alle vores elever. Du vil derfor bl.a. møde og løse problemstillinger uden for gymnasiets verden. Vi har tidligere haft forløb som produktion af videomateriale til lokale virksomheder, formidlingsopgave for nødhjælpsorganisation og udstilling på museum om historiske emner.

Det sociale aspekt

De sociale arrangementer

I løbet af året har vi forskellige arrangementer, som supplerer den daglige undervisning fx volleydag, fællestimer med aktuelle emner, skoleforestilling og musikalske arrangementer.